Поклон првим новорођеним бебама

23.02.2017.
 

Председник општине Кањижа Роберт Фејстамер је посетио и даривао прворођене бебе у овој години. Породицама дечака Кристофера Капосте из Тотовог Села, који је рођен 1. јануара, и Ене Ферковић из Хоргоша, која је рођена 4. јануара, предато је по 50.000 динара. Фејстамер је нагласио да локална самоуправа има више програма социјалне заштите којима доприноси да млади заснивају породице.

Више информација:


Прворођене бебе у Кањишкој општини
Фото: Карољ Пушкаш грађевински инжињер