Млади делегати у Конресу локалних и регионалних власти

21.12.2016.
 

Позив за пријављивање младих делегата за учешће на 32. и 33. заседању Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе. 26-30 март и 16-20.10. Стразбур, Француска

Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе позива по 1 младу особу из земаља чланица Савета Европе да узме активно учешће на 32. и 33. заседању Конгреса и развије сопствени локални пројекат као део иницијативе “Подмладимо политику”.

Од октобра 2014. године, Конгрес позива младе људе различитих профила – младе активисте, омладинске раднике, студенте, младе политичаре – да узму учешће у заседањима, да говоре у оквиру дебата и да размењују са члановима Конгреса мишљење о питањима на дневном реду. Од 2016. године, млади су позвани да учествују у оба годишња заседања и да буду укључени у рад Конгреса током целе године.

Као део њиховог учешћа у 2016. години, млади делегати су први пут позвани да развију сопствене пројекте на локалном и регионалном нивоу. Овај аспект њиховог учешћа биће развијен у току 2017. године.

Циљ ове иницијативе јесте да се омогући простор за дијалог између одабраних младих делегата и локалних и регионалних изабраних представника и омогући младим људима да изразе своје погледе на питања о којима се води дебата.

Позив је објављен на вебсајту Конгреса и за учешће се могу пријавити млади који испуњавају одређене критеријуме, попут:

-    отворености и мотивације за дијалог између младих и изабраних представника на локалном и регионалном нивоу

-    старости између 16 и 30 година

-    држављанин минимално 5 година или да живи у земљи у току учешћа у пленарним заседањима

-    члан локалног/регионалног омладинског савета или парламента, или локалног/регионалног савета, или скупштине или изврсних органа, или представник омладинске НВО или друге структуре коју воде млади, односно да је укључен/а у омладински рад или да је изабрани представник на локалном и регионалном нивоу

-    доступности и мотивисаности за рад у целој активности укључујући припрему локалних пројеката

-    заинтересованости за активно учешће у креирању политика на локалном и регионалном нивоу

-    способност мултиплицирања информација добијених на заседањима у свом окружењу

-    течно знање Енглеског језика (НБ: током заседања могу говорити на једном од званичних или радних језика за које је обезбеђен превод - Енглески, Француски, Немацки, Италијански, Руски и Турски)

Процедура пријављивања и селекција учесника:

Они који желе да се пријаве за учешће на заседањима Конгреса морају то учинити онлајн.

Учешће на целом заседању Конгреса је обавезно.

Апликанти морају да поставе на интернет кратак видео, нпр. На Youtube, не дужи од 30 секунди, као прилог својој апликацији.

Рок за подношење апликације је 10. јануар 2017. године.

Трошкове пута, дневница и смештаја сноси Конгрес према правилима Савета Европе. Смештај организује и плаћа организатор.

Више информација на вебсајту Конгреса: http://www.coe.int/t/congress/files/topics/youth/call-2017_en.asp