VI седница Скупштине општине Кањижа

01.12.2016.
 

30. новембра 2016. jе одржана VI седница Скупштине општине Кањижа у великој сали градске куће. На дневном реду су биле следеће теме: предлог Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош за следећих десет година, предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за  2017. годину у општини, извештај о остварењу Одлукe о буџету општине Кањижа за период јануар–септембар 2016. године, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину.


VI седница Скупштине општине Кањижа
Фото: Карољ Пушкаш грађевински инжињер