„Потиске водоводе“ вратити општини

29.07.2016.
 

Одборници Скупштине општине Кањижа усвојили су ребаланс буџета увећаног за 18,4 милиона динара, захваљујући пројектима које суфинансира Покрајина. Између осталог, овим је омогућена изградња треће фазе бициклистичке стазе у Хоргошу за који ће општина издвојити 2,1 а Покрајински секретаријат за привреду 1,9 милиона динара. Подршка Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у виду бесповратних средстава опредељена је за санацију и реконструкцију водоводне мреже у Адорјану, што ће коштати шест милиона динара, од чега 3,8 из покрајинских средстава. За исту намену у Кањижи опредељено је 8,4 милиона динара, и то за санацију мреже у Сенћанској улици, при чему општина издваја 2,8 а Покрајина 5,5 милиона динара.

Одборници су усвојили одлуку којом се предлаже Влади Републике Србије да пренесе општини удео и оснивачка права над привредним друштвом „Потиски водоводи“ д.о.о. из Хоргоша. Тражи се пренос 100 посто основног капитала са Републике Србије на Општину Кањижа без накнаде. Као разлог за захтев да се општини пренесу оснивачка права над „Потиским водоводима“ наводи се да је у протеклим деценијама то друштво стицало средства од самодоприноса грађана, месних заједница, локалне самоуправе...При томе је изграђено преко 250 километара водоводне мреже и преко 45 километара канализационе мреже.

Више информација:


„Потиске водоводе“ вратити општини

III. sednica Skupštine opštine Kanjiža
Фото: Карољ Пушкаш грађевински инжињер