Месне заједнице

Контакт листа Месних канцеларија

Општинска управа општине Кањижа Вас овим путем обавештава да Месне канцеларије од уторка 17. марта 2020. године, не радe са странкама.
Позивамо све грађане који желе да остваре права или измире обавезе да НЕ ДОЛАЗЕ ЛИЧНО у Месну канцеларију, већ да се обрате на доле наведене телефонске бројеве.
Позивом на наведене бројеве телефона грађани ће добити све потребне информације у вези са својим правима и обавезама или ће бити доведени у везу са надлежним службеницима.
Месне канцеларије остаће затворене док траје ванредно стање у Републици Србији.

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈЕВИ МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА

Хоргош: 063-874-9522 (e-mail: horgos@kanjiza.rs)
Мале Пијаце: 064-806-2077 (e-mail: malepijace@kanjiza.rs)
Мартонош: 064-806-2117 (e-mail: martonos@kanjiza.r)
Велебит: 064-806-2076 (e-mail: velebit@kanjiza.rs)
Адорјан: 064-806-2060 (e-mail: adorjan@kanjiza.rs)
Трешњевац: 064-806-2085 (e-mail: bferi@kanjiza.rs)
Ором: 064-806-2098 (e-mail: orom@kanjiza.rs)
Тотово Село: 064-806-2085 (e-mail: bferi@kanjiza.rs)