Отворени дани Локалне самоуправе

Систем „Отворени дани“ грађанима општине Кањижа омогућава личне сусрете грађана и челника општине са циљем да креира отворене, неформалне канале комуникације локалне самоуправе и грађана. Руководство општине Кањижа жели да на овај начин покаже отвореност за све проблеме грађана, да повећа транспарентност, одговорност и учешће грађана у локалној управи, као и допринесе успостављању поверења грађана о локалну самоуправу. Лични пријем грађана одвија се по следећем распореду:
- код председника општине (Роберт Фејстамер) - сваког четвртог уторка у текућем месецу
- код заменика председника општине (Небојша Ракић) - сваког трећег уторка у месецу
- код председника Скупштине општине (Роберт Лацко) - сваког трећег уторка у месецу
Грађани могу да се пријаве за пријем лично у канцеларији бр. 26 зграде Општинске управе у току првих пет радних дана у текућем у месецу од 13.00 до 15.00 часова. Након регистрације личних података грађана забележиће се и тема у вези које се тражи пријем. Датум и време за пријем грађани ће добити на лицу места.