Отворени дани Локалне самоуправе

Са увођењем система „Отворених дана“ грађанима општине је обезбеђена могућност личног сусрета са челницима општине – у вези њихових питања, проблема или предлога. Локална самоуправа је отворена ка решавању проблема грађана – на директан начин ако за то постоји потреба. Отворени дани, односно лични пријем грађана је обезбеђено сваког трећег уторка у месецу код потпредседника општине (Небојша Ракић), председника Скупштине општине (Роберт Лацко), и сваког четвртог уторка у текућем месецу код председника општине (Роберт Фејстамер). Пријављивање се врши искључиво лично у канцеларији бр. 26. зграде Општинске управе у току првих пет радних дана у текућем у месецу од 13.00 до 15.00 часова. Након регистрације личних података грађана забележиће се и тема у вези којег се тражи пријем. Датум и време за пријем грађани ће добити на лицу места.