Функционери

Милош Кравић
председник Скупштине општине Кањижа
Pођен 1955. године. По занимању је пензионер. Основну школу је завршио у Кањижи, а средњу угоститељску школу у Новом саду. Запослио се 1973. године у угоститељској фирми УП Липа у Кањижи, где је 15 година радио. У међувремену је завршио V степен угоститељске школе. 2 године је радио као шеф угоститељског сектора у Бањи Кањижа, а након тога је био запослен у туристишком предузећу Путник Београд и радио на граничном прелазу Хоргош-Реске. Задњих 8 године радног века је провео у ТАД Универзал. Пре 15 година је основао самосталну занатску радњу у сфери производња домаћих природних ракија. Члан је Српске напредне странке
Еде Сарапка
заменик председника Скупштине општине Кањижа
Рођен 1971 године, средњу школу је завршио на елекротехничком смеру у Суботици. Од 2004 посланик Скупштине општине Кањижа и члан Савета месне заједнице Мале Пијаце. Од 2008 шеф посланичке групе СВМ и председник Месне заједнице Мале Пијаце. Између 2014. и 2016. године је био члан Општинског већа задужен за социјалну заштиту и месну самоуправу.
Дијана Рац Мајор
Секретар Скупштине општине Кањижа