Општинско веће

Ервин Хужвар
привреда и пољопривреда
Рођен 1976. године, по занимању дипл. економиста. Основну школу завршио је у Хоргошу, а средњу школу и Економски факултет у Суботици. Две године је радио у Првој предузетничкој банци у Суботици, а у периоду од 2004-2011 био је финансијски руководилац у привредном друштву Омега са седиштем у Мартоношу. Од 2011. године запослен је у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања-Кањижа“ на пословима заменика директора за комерцијалне послове. У периоду од 2012-2014. године обављао је функцију председника Скупштине општине Кањижа као одборник претходног сазива Скупштине општине Кањижа, а од 10. јула 2014. године био је на функцији заменика председника општине Кањижа. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Саболч Каваи
просвета
Рођен 1970. године, по занимању професор историје, запослен у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Кањижи. Основну школу завршио је у Кањижи, средњу школу у Сенти, а студије историје у Мишколцу. Две године радио је у струци у школи у Скореновцу, а од 1998. године у Кањижи. У периоду од 2012. до 2016. године био је посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Анита Њилаш Леонов
култура и међународни односи
Ласло Чикош
социјалнa и здравствена заштита
Рођен 1962. године, по занимању социјални радник. ОШ завршио је у Кањижи, а средњу правну школу у Новом Кнежевцу. Диплому социјалног радника стекао је на Универзитету у Београду. Од 1983. до 1992. године био је запослен у установама социјалне заштите у Кањижи и Суботици, у периоду од 1992. до 2008. године радио је као предузетник. У периоду од 2008-2012. године био је помоћник председника општине Кањижа, а од 2012. до 2014. члан Општинског већа општине Кањижа. Од 2014. био је на функцији државног секретара у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Радомир Милојевић
заштита животне средине
Рођен 1971. године, по занимању дипл. инж. индустријског менаџмента, запослен у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања-Кањижа“ као шеф орг. јединице угоститељства. Основну школу и средњу машинску техничку школу завршио је у Требињу, а Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу. У периоду од 1992-1994. године радио је као менаџер у привредном друштву ВМБ у Кањижи, а од 1994. године запослен је у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања-Кањижа“. Члан је Српске напредне странке.
Марко Ждеро
комунална делатност и инфраструктура
Рођен 1986. године, по занимању студент. Основну школу завршио је у Кањижи, гимназију у Сенти, а потом уписао право на Интернационаном универзитету из Новог Пазара и налази се на четвртој години. У периоду од 2010-2011. године био је запослен у привредном друштву Телус а.д., а од 2011. је запослен у привредном друштву G45 Secure Solutions као шеф обезбеђења у A.D „Potisje-Kanjiža“. Члан је Српске напредне странке.