Општинско веће

Золтан Ваш
Члан Општинског већа задужен за подручјe пољопривреде
Золтан Ваш рођен је 1977. године. Живи у Хоргошу где је завршио основну школу, а потом средњу школу у Суботици и стекао звање електротехничара. 12 година је био у радном односу у фабрици керамичких плочица у Кањижи, прво као мајстор на одржавању, а касније као руководилац радионице. 2013. године дипломирао је на одељењу историје Универзитета у Сегедину, а 2017. године завршио је мастер студије историје. Члан је организације извиђача од 1994. године, Клуба произвођача Хоргош од 2000. године. Бави се воћарством и виноградарством, а 2009. године завршио је курс за вино и виноградарство који је организовао Универзитет из Кечкемета. Оснивач је Удружења грађана Јувениор у Хоргошу и Реда винских витеза светог Урбана. Од 2018. године био је изабран на функцију члана Општинског већа Кањиже задуженог за подручје омладине и спорта коју је вршио до истека мандата. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Агнеш Багањ
Чланица Општинског већа задужена за подручјe просвета и омладинска политика
Агнеш Багањ је рођена 1983. године. Основну школу завршила је у Кањижи, а средњу економску школу у Сенти. У периоду од 2009. до 2019. године је била асистент на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, где је и стекла звање мастер учитеља. 2011. године уписала је докторске студије на Факултету филозофских наука „Образовање и друштво”, на Универзитету у Печују. Ужа научна област којом се бави су питања интеграције и идентификовање талената ученика нижих разреда са потешкоћама на мађарском наставном језику у Војводини. Током докторских студија је добила државну стипендију од Мађарске владе, а 2017. године је добила стипендију Collegium Talentum. 2017. године уписала је Дефектолошки факултет у Универзитету у Сегедину, смер логопедије и дефектологије. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Анита Гуљаш Олдал
Чланица Општинског већа задужена за подручје култура и невладине организације
Анита Гуљаш Олдал рођена је 1980. године у Суботици. Основну школу је завршила у Хоргошу, а средњу школу у Техничкој средњој школи у Кањижи 1999. године смер пољопривредни техничар. Уписала је студије на Учитељском факултету у Суботици где је дипломирала 2004. године и стекла звање наставника разредне наставе (мастер). 2007. године дипломирала је на Учитељском факултету Јухас Ђула у Сегедину као асистент специјалног образовања. 2019. године стекла је диплому за звање развојног педагога. Више од 20 година активна је у културном удружењу у Хоргошу. Оснивач је удружења грађана за заштиту животне средине „Иринго“. Од 2004. до 2018. године радила је као наставник разредне наставе у Основној школи „Карас Каролина“ у Хоргошу. У периоду од 2018. до 2020. године је била помоћник директора у истој установи. Члан је Савеза војвођанских Мађара, а од 2019. године председница Општинског форума Жена СВМ-a.
Ибоља Бичкеи
Чланица Општинског већа задужена за подручје социјална заштита и здравство
Ибоља Бичкеи рођена је 1964 године. Основну школу је завршила у Трешњевцу, средњу школу у Кањижи. Дипломирала је на Педагошкој академији у Суботици. У Новом Саду је завршила Вишу школу за васпитаче. Кратко време је радила као књиговођа у кањишком Удружењу самосталних занатлија. Од 1990. године ради као васпитач. Члан је КУД-а „Szőke Tisza“, секретар Добровољног ватрогасног друштва у Адорјану, члан руководства Црвеног Крста и председник „КЕК“-а.
Зоран Томин
Члан Општинског већа задужен за подручјe заштита животне средине
Зоран Томин рођен је 1973. године. По занимању је економски техничар. Од 1987. до 1999. године радио је на позицијама трговца, набављача и као комерцијалиста у породичном трговачко-производном предузећу. Од 1999. године је био у радном односу у предузећу „Si & Si group“ као кооперант-менаџер и помоћник маркетинга на територији општине Кањижа и шире, а након тога се бавио рентијерством. Од 2009. године до септембра 2016. је био руководилац огранка као референт општих послова у аустријском предузећу „Брантнер – Отпадна привреда“ д.о.о. 2016. године постављен је за помоћника председника општине Кањижа за област туризма коју је вршио до истека мандата. Члан је Српске напредне странке.
Марко Ждеро
Члан Општинског већа задужен за подручјe комуналне делатности и инфраструктура
Марко Ждеро рођен је 1986. године. Основну школу завршио је у Кањижи, гимназију у Сенти, а потом је уписао право на Интернационаном универзитету из Новог Пазара. У периоду од 2010-2011. године био је запослен у привредном друштву Телус а.д., а од 2011. је запослен у привредном друштву G45 Secure Solutions као шеф обезбеђења у A.D „Potisje-Kanjiža“. 2016. године именован је за члана Општинског већа општине Кањижа за подручје комуналне делатности и инфраструктура. Члан је Српске напредне странке.
Ела Добо
Чланица Општинског већа задужена за подручје туризам и информисање
Eла Добо рођена је 1982. године, основну школу је завршила у Кањижи, а Гимназију у Сенти, високошколску спрему стекла је на Универзитету Едуконс - Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице, после на Факултету пословне економије. Од 2012. године ради у јавном сектору, годинама је била стручни сарадник Спортског савеза општине Кањижа. Живи са мужем у Кањижи. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.