Председник општине Кањижа и помоћници

Фејстамер Роберт
Председник општине
Роберт Фејстамер рођен је 1979. године, по занимању дипл. економиста. Основну школу завршио је у Кањижи, средњу школу у Суботици, а дипломирао је на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици. Од 2005. до 2015. године био је запослен у Информационом центра за развој Потиског региона на пословима директора. Од 2015. године запослен је у Оппштинској управи општине Кањижа на пословима начелника Одељења за привреду и развој. 9. јуна 2016. године изабран је на функцију председника општине Кањижа коју је вршио до истека мандата. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Небојша Ракић
Заменик председника општине
Небојша Ракић рођен је 1978. године. По занимању је менаџер. Основну и средњу школу завршио је у Чоки, а Вишу школу за модеран бизнис у Београду. Од 1998. до 2012. године радио је као руководилац привредног друштва у породичном власништву. Од 2012. је запослен у ЕПС Дистрибуцији. 9. јуна 2016. године изабран је на функцију заменика председника општине Кањижа коју је вршио до истека мандата. Члан је Српске наредне странке.
Роберт Коња
помоћник председника општине за техничка питања и информатику
Рођен 1980. године, дипломирани машински инжењер-мастер. Основну и средњу школу завршио је у Кањижи, дипломирао је на Факултету техничких наука, машински одсек, смер Енергетика и процесна техника - Аутоматско управљање. Од 2009 до 2012 је радио као инжењер маркетинга. Од 2013 до 2015 на радном месту сарадник маркетинга у ОКУ „Cnesa“ радио je na организацији курсева. Од 2015 до 2019 је био директор предузећа Инфо-Кањижа д.о.о. Од 2019 до 2020 је помоћник председника општине за техничка питања и информатику. Члан је Савеза Војвођанских Мађара.
Жолт Барат
помоћник председника општине за спорт
Рођен 1981. године. Основну школу је завршио у Адорјану и у Кањижи, а диплому средње школе је стекао у Сенћанској Гимназији. Радио је као руководилац смена у фабрици керамичких плочица „Керамика“ у Кањижи. 25 година је активни члан, а од 2019. године и председник Стрељачког клуба „Тиса“. 2006. године је био државни првак. Циљ му је да децу и младе приближи спорту што више. Живи у Адорјану са супругом и синовима.