Egyesített eljárás a tervezés- és építésügyi törvény alapján

Építésügyi eljárások
Az építésügyi eljárások lebonyolításához kérelmek benyújtása szükséges, melyek – a szükséges adminisztrációs illetékek és díjak befizetéséről szóló igazolás mellett tartalmazzák a törvény által előírt dokumentumokat is.
A kérelmek átadhatók és átvehetők a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 5. sz. irodájában, ill. postai úton a következő címen: Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatala, Fő tér 1., 24420 Magyarkanizsa, Építésügyi főosztály

Feltételek kiadása geodéta elaborátum kidolgozásához szomszédos földhivatali területek határának módosítására és szomszédos földhivatali területek egyesítésére
Kérelem

Területrendezési (városrendezési) terv megerősítése
Kérelem

A terület fekvésére vonatkozó információk kiadása
Kérelem

A parcellázásra és a telekalakításra vonatkozó projektum megerősítése
Kérelem

Illеtékek
A földrészlet fekvésére vonatkozó információk kiadása
A földrészlet feltételeinek kiadása és módosítása
Építkezési engedélyről szóló határozat kiadása és módosítása
Ideiglenes építkezési engedély kiadása
Határozat kiadása és módosítása a Tervezés- és építésügyi törvény 145. szakasza alapján
Munkálatok bejelentésének kötelezettsége
Az épület alapjai elkészültének bejelentése
Az épület szerkezeti tekintetben való elkészültének bejelentése
Az épületek infrastrukturális hálózatokra való kapcsolása
Jóváhagyási kérelem benyújtása a műszaki dokumentáció tűzvédelmi intézkedései kapcsán
Használatbavételi engedély kiadása

Törvényesítési eljárás
Az egységesített eljárás jegyzéke 2015. március 1-jétől


Ügyszám Építtető Közzététel napja Dokumentum
353-62/2017-1.2 Baka Arpad 2017-09-04 letöltés
353-61/2017-1.2 Kukučka Anđelka 2017-08-22 letöltés
353-58/2017-.1. Богнар Жолта ПР - Сервис АУТО-БОГНАР 2017-08-16 letöltés
353-53/2017-1.2 ЈП „Србијагас“ 2017-08-15 letöltés
353-48/2017-1.2 „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, 2017-08-07 letöltés
353-55/2017-1.2 Сабо Виктора 2017-07-31 letöltés
353-40/2017-1.2 Мрваљевић Милош 2017-07-20 letöltés
353-50/2017-1.2 Варју Потребић Татјанa 2017-07-19 letöltés
353-51/2017-1.2 НИС А.Д. Нови Сад 2017-07-19 letöltés
353-45/2017-1.2 Марки Тибар 2017-07-14 letöltés