А Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus

2021.12.20.
 

Határozat a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus megerősítésére vonatkozó köztársasági népszavazás kiírásáról 

А Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus 

Határozat a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktusra vonatkozó Tájékoztatás szövegének megállapításáról 

Filmes tájékoztató a népszavazásról

Tisztelt Állampolgárok! Értesítjük Önöket, hogy 2022. január 16-án köztársasági népszavazásra kerül sor a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosítására vonatkozó aktus megerősítése céljából.

A népszavazáson az állampolgárok kizárólag az igazságüggyel, valamint a bírók és az ügyészek megválasztásával kapcsolatos rendelkezésekről szavaznak.

Az Alkotmány összes többi rendelkezése változatlan marad, azokra nem vonatkozik a népszavazás.

Az Alkotmány módosítása előlátja a bírók első három évre történő megválasztására vonatkozó rendelkezésnek az eltörlését.

A bírói tisztség állandó, az a bíró megválasztásától a nyugdíjkorhatár eléréséig tart.

A bírói tisztség idő előtti megszűnésének lehetséges okai az Alkotmányban kerülnek meghatározásra.

A bírókat többé nem a Nemzetgyűlés fogja választani, hanem a Bírósági Főtanács, amely a következő 11 tagból áll: bírók által megválasztott hat bíróból, a Nemzetgyűlés által megválasztott négy tekintélyes jogászból és a Legfelsőbb Bíróság elnökéből.

A végrehajtó és a törvényhozó hatalom képviselői többé nem vesznek részt a bírók megválasztásában.

Az ügyészi tisztséget a legfőbb ügyész, a főügyészek és az ügyészek töltik be.

A főügyészek a jelenlegi ügyészek tisztségét, míg az ügyészek a jelenlegi ügyészhelyettesek tisztségét fogják betölteni.

A főügyészeket és az ügyészeket többé nem a Nemzetgyűlés fogja választani, hanem az Ügyészségi Főtanács, amely a következő 11 tagból áll: a főügyészek és ügyészek által megválasztott öt ügyészből, a Nemzetgyűlés által megválasztott négy tekintélyes jogászból, a legfőbb ügyészből és az igazságügyben illetékes miniszterből.

Az alkotmánymódosítás célja a bíróságok függetlenségének, hatékonyságának és felelősségének növelése, az ügyészség önállóságának és felelősségének növelése, az állampolgárok jogainak jobb védelme és a joguralom erősítése.

Köztársasági Választási Bizottság

 

Tájékoztató film