Pályázat kérdezőbiztosok jelentkezésére a 2023. évi mezőgazdasági összeíráshoz

2023.08.15.


A 2023-as Mezőgazdasági Összeírás összeírói képzésére felkért jelöltek előzetes névsorát a Mezőgazdasági Statisztikai és Népszámlálási Hivatal honlapján teszik közzé az alábbi linken:

https://www.stat.gov.rs/vesti/20230901-preliminarna-lista-popisivaca/ 


Az elégedetlen jelöltek 2023. szeptember 2, szombat 16:00-ig kizárólag e-mailben tehetnek panaszt az előzetes listára. Ezen a listán találhatóak azok az e-mail címek, amelyekre a jelöltek továbbíthatják panaszaikat.

 

Hír a kérdezőbiztosok jelentkezésére szóló pályázatról a 2023. évi mezőgazdasági összeíráshoz 

Az összeírók kiválasztási eljárása 

Legyél te is összeíró 

 

Jogalap 
Az összeírás a 2023. évi mezőgazdasági összeírásról szóló törvény (Az „SZK Hivatalos Közlönye”, 76/21. sz.) alapján kerül végrehajtásra. 
Megfigyelési egységek 
A 2023-as mezőgazdasági összeírás megfigyelési egységei a Szerb Köztársaság területén lévő mezőgazdasági gazdaságok, státustól függetlenül (családi gazdaság, jogi személyek és vállalkozók gazdaságai). 
Az összeírás tárgya és az adatgyűjtés módja 
Mivel a 2023-as mezőgazdasági összeírás moduláris elven zajlik, a mezőgazdasági gazdaságok alapvető jellemzőit: a gazdaság azonosító adatait, a földalap és a termőföldhasználati kategóriákat, a munkaerő-, ill. az állatállományra vonatkozó adatokat a megfigyelési egységek teljes lefedésével gyűjtjük. Az organikus termelésre és az alkalmazott vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó adatok adminisztratív forrásból - a Földművelésügyi, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium nyilvántartásaiból - származnak. A mintán az egyéb jellemzőkre vonatkozó adatokat gyűjtik (a bevetett területek öntözése, állattartás, talajművelés és -fenntartás, műtrágyahasználat, mezőgazdasági létesítmények, gépek és berendezések). Az adatok gyűjtése interjús módszerrel történik a terepen október 1-től december 15-ig, a Mezőgazdasági Gazdaságok Címjegyzéke alapján. A számlálók közvetlenül az elektronikus kérdőívbe írják be az adatokat egy laptopon. A jogi személyek gazdaságai önállóan, a webes kérdőívbe történő adatbevitellel regisztrálhatnak. 
Az összeírás finanszírozása és szervezése 
A 2023. évi agrárösszeírást a Köztársasági Statisztikai Intézet készíti elő, szervezi és hajtja végre. 
A tervek szerint mintegy 3000 kérdezőbiztos, 300 önkormányzati és 16 regionális koordinátor vesz részt a 2023-as mezőgazdasági összeírásban. 
A kérdezőbiztosok kiválasztása 
A kérdezőbiztosjelöltek kiválasztására kiírt nyilvános felhívást 2023. augusztus 15-én 8.00 órakor teszik közzé az Intézet honlapján (www.stat.gov.rs) és a Népszámlálás honlapján (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), valamint a médiában. 
Az elektronikus jelentkezés 2023. augusztus 15-től (8.00 órától) augusztus 21-ig (20.00 óráig) történik egy olyan alkalmazáson keresztül, amely csak az Intézet weboldalain érhető el: www.stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs.
A képzésre jelentkezők rangsorolása a pályázaton és az interjún elért pontok alapján történik. A képzésre meghívott jelöltek végleges névsorát 2023. szeptember 7-én teszik közzé az Intézet honlapján, az önkormányzatok honlapjain és jól látható helyen a Népszámláló Bizottságok székhelyén. A kérdezőbiztosok végső kiválasztása a szeptember 18-tól 29-ig tartó időszakban megrendezésre kerülő ötnapos képzés sikerén alapul. 
A kérdezőbiztosjelöltek kiválasztása, képzése és foglalkoztatása a popispoljoprivrede.stat.gov.rs.  webhelyen megjelentetett, a kérdezőbiztosok kiválasztására vonatkozó eljárással összhangban történik, amit a Köztársasági Statisztikai Intézet jelentetett meg, magának a folyamatnak az átláthatósága és a legjobb kérdezőbiztosok kiválasztása céljából, akik képesek lesznek megfelelni a jelen Népszámlálás összetett módszertani követelményeinek. 
Összeírási részvételi kötelezettség és adatvédelem 
Az összeíráson való részvétel kötelező, és az összeírás végrehajtásának minden szakaszában kiemelt figyelmet fordítanak az adatvédelemre. Az összeírás minden közvetlen végrehajtója köteles a jogszabályoknak megfelelően eljárni, és az összeírás során megszerzett adatokat üzleti titokként megőrizni. Az adatszolgáltatás megtagadása vagy téves adatszolgáltatás, valamint a hivatalos statisztikai adatokkal való visszaélés a törvényben foglaltak szerint szabálysértési felelősséget von maga után. 
Az időszerű tájékoztatás érdekében minden érdeklődő, különösen a kérdezőbiztosjelöltek követhetik a https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/ weboldalt, ahol minden szükséges és aktuális értesítést, valamint az elkészített módszertani eszközöket a 2023-as mezőgazdasági összeírás végrehajtásához is megtalálják.