TÁJÉKOZTATÁS AZ INGYENES JOGSEGÉLYRŐL

Magyarkanizsa község polgárai 2019. december 2. óta át tudják adni az ingyenes jogsegély iránti kérelmeiket a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban – a térítésmentes jogsegélyről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban (Az SZK Hivatalos Közlönye 87/2018 sz.).

Az ingyenes jogsegély biztosításának feltételeit, az ingyenes jogsegély feltételeit, ill. kedvezményezettjeit törvény szabályozza.

Az Igazságügy minisztérium igazolása (021-01-111/2019-22-101 sz., kelt 2019.09.25.) alapján, mely az ingyenes jogsegély megítélésének eljárása kapcsán szervezett és sikeresen elvégzett képzésről szól, a miniszter határozatot hozott (021-01-110/2019-06-60 sz., kelt 2019.09.26.) arról az engedélyről, mellyel az ingyenes jogsegély iránti kérelmekről dönthet Orosz Katalin, okl. jogász, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal munkatársa a határozat kiadásától számított hároméves időszakban.

Az Igazságügy minisztérium igazolása (021-01-111/2019-22-241 sz., kelt 2019.09.25.) alapján, mely az ingyenes jogsegély megítélésének eljárása kapcsán szervezett és sikeresen elvégzett képzésről szól, a miniszter határozatot hozott (021-01-110/2019-06-59 sz., kelt 2019.09.26.) arról az engedélyről, mellyel az ingyenes jogsegély iránti kérelmekről dönthet Újhelyi Ibolya, okl. jogász, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal munkatársa a határozat kiadásától számított hároméves időszakban.

Az ingyenes jogsegélyt a fent megnevezett hivatalnokok végzik a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban.

Az ingyenes jogsegély igénybevételéről szóló kérelem átvehető és beadható a közigazgatási hivatal iktatójában (8.sz. asztal), de elérhető Magyarkanizsa község hivatalos weboldalán is.

  1. Törvény az ingyenes jogsegélyről (Az SZK Hivatalos Közlönye 87/2018 sz)
  2. Kérelem ingyenes jogsegély engedélyezése iránt
  3. Az igazságügy minisztérium igazolása (021-01-111/2019-22-241 sz.) és határozata (021-01-110/2019-06-60 sz.)
  4. Az igazságügy minisztérium igazolása (021-01-111/2019-22-241 sz.) és határozata (021-01-110/2019-06-59 sz.)