PANASZ BENYÚJTÁSA A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL MUNKÁJÁRA

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal munkájára vonatkozó panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 31/2020. sz.) 3. szakasza kimondja, hogy minden privát és jogi személyiségnek, lakhelytől, ill. székhelytől függetlenül, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek eleget tesznek azoknak a feltételeknek, melyek révén a közigazgatási eljárásban ügyfélként vehetnek részt, a közigazgatási eljárásról rendelkező törvénnyel összhangban, jogukban áll panaszt tenni a közigazgatási hivatal munkájára (a közigazgatási eljárás helyességére, azaz a jó közigazgatási gyakorlat szabályaival, a szakmai normákkal és a etikus magatartási szabályokkal, valamint a polgárokkal és más ügyfelekkel folytatott kommunikáció szabályaival összhangban zajló eljárásra).
Adatlap a panasz benyújtásához: