A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXXIV. ülése

2020.02.13.
  

2020. február 20-án (csütörtök) 10 órakor tartja XXXIV. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében.

Meghívó

Napirend:

   – A XXXIII. képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)
1.    Rendeletjavaslat a városi és peremvárosi személyszállításról, mint kommunális tevékenységről (7. old.)
2.    Rendelettervezet a temetők üzemeltetésére és a temetkezésre vonatkozó kommunális tevékenység végzésének feltételeiről és módjáról (17. old.)
3.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (28. old.)
4.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (30. old.)
5.    Rendeletjavaslat a kéményseprői szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunális tevékenység ellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (32. old.)
6.    Rendeletjavaslat a gyepmesteri kommunális tevékenység ellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (35. old.)
7.    A 2020. évi magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatási cselekvési terv (40. old.)
8.    A Magyarkanizsai Szociális Központ 2020. évi munkaprogramja (52. old.)
9.    A Magyarkanizsai Vöröskereszt 2020. évi munkaterve (65. old.)
10.    A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2020. évi munkaprogramja (71. old.)
11.    A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2020. évi munkaterve (88. old.)
12.    A Magyarkanizsai Községi Sportszövetség 2020. évi munkaprogramja és programtevékenységi terve (98. old.)
13.    A Magyarkanizsai Egészségház Magyarkanizsa községet érintő egészségvédelmének 2020. végrehajtási programja (103. old.)
14.    A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2020. évi munkaprogramja (113. old.)
15.    A Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara 2020. évi munkaterve (127. old.)
16.    A szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzletviteli programja (MELLÉKLET)
17.    A szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság költségvetési eszközök igénybevételéhez szükséges 2020. évi különprogramja (MELLÉKLET)
18.    Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság kollektív szerződése 2. sz.  függelékének jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
19.    Végzésjavaslat a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról szóló jelentés jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
20.    Végzésjavaslat a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019.10.1.-2019.12.31. között végzett munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
21.    Határozati javaslat Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület elidegenítését és bérbe adását lefolytató bizottság megalakításáról (134. old.)
22.    Határozati javaslat a Községi választási bizottság elnökének és tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről (136. old.)
23.    Határozati javaslat a Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségi tanácstagok választását lebonyolító választási bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről (139. old.)
24.    Határozati javaslat a Magyarkanizsai község területén levő helyi közösségi tanácstagok választását lebonyolító másodfokú választási bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről (141. old.)
25.    Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság megbízott ügyvezetőjének fölmentéséről (143. old.)
26.     Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság ügyvezetőjének kinevezéséről (144. old.)
27.    Határozati javaslat a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójának fölmentéséről (148. old.)
28.    Határozati javaslat a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójának kinevezéséről (149. old.)
29.    Képviselői kérdések

Napirend bővítése