Választások 2022

2022.02.24.


Nem hivatalos eredmények>>

 

 1. Döntés a Községi választási bizottság fölmentéséről és kinevezéséről
 2. Magyarkanizsa község községi választási bizottságának ügyrendje kiegészítéseinek és módosításainak ügyrendje
 3. A Községi választási bizottság ügyrendje – egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 4. Jegyzőkönyvek
 5. Döntés a szavazóhelyek meghatározásáról
 6. Határozatok a Községi választási bizottság bővített tagságáról
 7. Határozat a Magyarkanizsa községi választási bizottság különleges tagságának tagjáról és taghelyetteséről a köztársasági elnöki választások lebonyolítására

 8. Határozat a szavazatszedő bizottságok tagjainak és taghelyetteseinek kinevezéséről az állandó összetételben 

 9. Határozat a szavazatszedő bizottságok tagjainak és taghelyetteseinek kinevezéséről a bővített összetételben 

 10. Tájékoztatás a politikai szereplők számára a helyi közösségek helyiségeinek használatáról

 11. A választásokat lebonyolító szervek tagjaira és taghelyetteseire vonatkozó magatartási kódex