Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Хоргош: Инвестиције у школску инфраструктуру
Посета успешном Центру за пружање услуга социјалне заштите
Континуирани развој машинског парка
Држава помаже грађанима да енергетски санирају своја домаћинства
Потписано 49 уговора за енергетску ефикасност
Пикник у Народном парку 18. маја