Скупштина општине је одржала 25. cедницу

24.04.2015.


Фотограф: Карољ Пушкаш грађевински инжењер