A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXIX. ülése

2024.03.28.
  

2024. április 4-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXIX. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D :  

A 28.  képviselő-testületi ülésen és a 12. rendkívüli ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (4. old.)

 

 

 1. 2024. évi magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatási cselekvési terv (10. old.)
 2. (Bővítés) Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község 2024. évi termőföld-védelmi, -fejlesztési és -használati programjáról (táblázat)
 3. (Bővítés) Határozati javaslat
 4. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község területén Martonos kat. községben létesülő "B2 SUN POWER" naperőmű területére vonatkozó részletes szabályozási terv meghozatalá-ról (21. old.)
 5. Rendeletjavaslat Martonos kat. község területén lévő közlekedési infrastruktúra  - szervizút - megépítéséhez ingatlanok kisajátítása iránti közérdek megállapítására irányuló eljárás megindításáról (48. old.)
 6. Rendeletjavaslat a Martonos kataszteri község 18-as számú tulajdoni lapjában fölvett 231 helyrajzi számú telek Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről (50. old.)
 7. Rendeletjavaslat a Martonos kataszteri község 18-as számú tulajdoni lapjában fölvett 1751/13 helyrajzi számú telek Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegeníté-séről (53. old.)
 8. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község energiagazdálkodási rendszerének létrehozásáról (56. old.)
 9. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány társalapítói státuszának lemondásáról a magyarkanizsai „Cnesa” Oktatási és Művelődési Intézmény javára (61. old.)
 10. Határozati javaslat a Zentai Történelmi Levéltár 2023. évi munkájáról és működéséről szóló jelentés jóváhagyásáról (65. old.)
 11. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (75. old.)
 12. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Egészségház 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (120. old.)
 13. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Szociális Központ 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (127. old.)
 14. Határozati javaslat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (140. old.)
 15. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (149. old.)
 16. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (158. old.)
 17. Határozati javaslat a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (162. old.)
 18. Határozati javaslat a Magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (177. old.)
 19. Határozati javaslat a magyarkanizsai „Cnesa” Oktatási és Művelődési Intézmény 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (193. old.)
 20. Határozati javaslat a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (211. old.)
 21. Határozati javaslat a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (220. old.)
 22. Határozati javaslat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2023. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (224. old.)
 23. Határozati javaslat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ alapszabálya módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jóváhagyásáról (264. old.)
 24. Határozati javaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2024. évi üzletviteli programja I. módosításának jóváhagyá-sáról (268. old.)
 25. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gyepmesteri szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (285. old.)
 26. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat piaci szolgáltatási díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (289. old.)
 27. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat temetkezési szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (293. old.)
 28. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gépi szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (297. old.)
 29. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kéményseprői szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (300. old.)
 30. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat szabadtéri medence szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (303. old.)
 31. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat  közterület-takarítási díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (306 . old.)
 32. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által  Magyarkanizsa község területén végzett zöldterület-karbantartás  díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (309. old.)
 33. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (314. old.)
 34. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat építési és mérnöki szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (319. old.)
 35. Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli program-jában a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig terjedő időszakra tervezett és tel-jesült tevékeny-ségek egybehangoltságának fokáról és végzés a jelentés elfogadásáról (324. old.)
 36. Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság megbízott ügyvezetőjének fölmentéséről (334. old.)                     
 37. Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság igazgatójának kinevezéséről (335. old.)        
 38. Határozati javaslat a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskar törzskari főnökének fölmentéséről és kinevezéséről (339. old.)
 39. (Bővítés) Határozati javaslat Magyarkanizsa község területén a helyi közösségi tanácsok tagjainak választását lebonyolító választási bizottság felmentéséről és kinevezéséről
 40. (Bővítés) Határozati javaslat Magyarkanizsa község területén a helyi közösségi tanácsok képviselőinek választását lebonyolító másodfokú választási bizottság felmentéséről és kinevezéséről
 41. Képviselői kérdések

-Bővítés