Médiapályázat

2020.03.02.
  

A magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi  pályázatot köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának 2020. évi társtámogatására.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pályázati társtámogatására szánt eszközök összege 3.500.000,00 dinár.

Az előző bekezdés szerinti eszközöket olyan médiumtartalmak előállításának társtámogatására kell odaítélni, amelyek elősegítik:

– a közérdeknek a köztájékoztatás terén való érvényesülését és előmozdítását, különös tekintettel a Magyarkanizsa községben élő lakosság valósághű, részrehajlástól mentes, késedelem nélküli és teljes körű tájékoztatására, az önkormányzat területén fennálló kulturális önazonosság megőrzésére, az emberi jogok és a demokrácia védelmére és fejlesztésére, a szociális és jogállam előmozdítására, a gyermekek és az ifjúság szabad személyiségfejlődésére és védelmére, a művelődési és művészi alkotótevékenység fejlesztésére;  az oktatás fejlesztésére, ideértve a sajtóműveltséget mint az oktatási rendszer szerves részét; a tudomány, a sport és a mozgáskultúra fejlesztésére; a környezet és az emberi egészség védelmére; a médiumi és újságírói szakszerűség és egyéb olyan sajtótartalmak előmozdítására, amelyek elősegítik a lakosság körében az élet minden területén fölmerülő információk és tartalmak iránti igények hátrányos megkülönböztetés nélküli kielégítését;

– a nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelven történő valósághű, részrehajlástól mentes, késedelem nélküli és teljes körű tájékoztatásának megvalósítását, előmozdítását és minőségének emelését; a Magyarkanizsa község területén élő nemzeti kisebbségi lakosság kulturális és nyelvi önazonosságának megőrzését és alkotótevékenységének a közélet minden területén való ösztönzését.

Elszámolások

Honestas Ügynökség, Újvidék

Smart marketing, Bödő Marianna vállalkozó, Magyarkanizsa

Panda Rádió Kft., Magyarkanizsa

Tiszapartfest Kft., Magyarkanizsa

Potiski News Egyesület, Törökkanizsa

Foks Media Kft. Óbecse

Dunav produkcija Kft., Újvidék

 

Mellékletek:Döntés a pályázat kiírásáról

Pályázat köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának 2020. évi társtámogatására (.pdf)

Pályázat köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának 2020. évi társtámogatására (.doc)

A pályázati jelentkezés formanyomtatványa

A projektum költségvetése

Leíró és pénzügyi elszámolás

Pénzügyi elszámolási adatlap

Határozat a pénzeszközök odaítéléséről a 2020. évi köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának társtámogatására