Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Кањижа громким аплаузом дочекала Себастијана Нађа
Сумирани општински резултати референдума
Сумирани општински резултати референдума
Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба
Пречишћена отпадна вода и за заливање ораница
Трактор за Пољопривредни школски центар у Кањижи