Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Колики је износ пореза на имовину у потиским општинама?
Постигнут договор између пољопривредника и НИС-а
Избори – без већих неправилности у Војводини
Потписан Допунски споразум за 2014. годину између НИС-а и Општине Кањижа
Конференција о сеоском повереништву
Свечани програм поводом мађарске револуције 1848/49
  1    ...    103    104    105    ...    108