Знање имање! – Информатичка обука жена на селу

12.12.2014.