Изграђен савремен погон за прераду отпадних вода уз суфинансирање Европске униј

28.05.2021.


Фото: Пушкаш Карољ