Уређена обала Тисе у Кањижи очекује купаче

11.08.2020.


Фото: Карољ Пушкаш