Успешно спроведен ИПА пројекат између општина Кањижа и Киштелек

22.07.2020.