Обновљена Здравствена станица у Хоргошу

13.10.2018.


Фото: Карољ Пушкаш