Еколошки камп у Кањижи: У истом чамцу за чисту Тису

15.08.2018.


Фото: Карољ Пушкаш