Egységes adatbázis a lakóközösségekről

2017.06.16.
   

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági, pénzügyi és fejlesztési főosztály építésügyi és felügyelőségi osztálya megkapta az ÉPÍTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS INFRASTUKTÚRA-ÜGYI MINISZTÉRIUM Lakás- és Építészetpolitikai, Kommunális és Energiahatékonysági Szektorának utasítását, amelynek alapján a Köztársasági Földmérő Intézet – a lakhatásról és épület-karbantartásról 2016. december 31-én hatályba lépett törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 104/2016. sz.) 21. szakaszával összhangban – egységes központi nyilvános adatbázist (ún. egységes nyilvántartást) vezet, amely egybefogja a Szerb Köztársaság területén működtetett összes jegyzékben található lakóközösségi adatokat.

A lakóközösségek lajstromát a törvény 18. szakasza alapján a helyi önkormányzat vezeti, és területi illetékességének megfelelően, a jogkörével összhangban megszervezi a lajstrom működtetését.

A fentiek alapján a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági, pénzügyi és fejlesztési főosztály építésügyi és felügyelőségi osztálya az önkormányzat honlapján lehetővé teszi a hozzáférést a lakóközösségek bejegyzéséhez szükséges iratanyaghoz. Az okmányok a honlapról letölthetők (www.kanjiza.rs), tájékoztatás pedig a 024/875-166-os telefon 246-os vagy 238-as mellékén kapható.

Az adatbázist kezelő személy: Gazdag Miklós kommunális felügyelő

E-mail: miki@kanjiza.rs, tel: 024/875-166, 246-os mellék

A kezelő helyettese: Sáfrány Attila, az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője

E-mail: sati@kanjiza.rs, tel: 024/875-166, 238-as mellék

Hasznos link:

- Regionális Földmérő Intézet egységes nyilvántartásának adatbázisa: http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice

Mellékletek:

–             a lakóközösség bejegyzéséhez szükséges iratanyag

–             a lakóközösség bejegyzésének bejelentésére szolgáló formanyomtatvány

–             bejelentéskiegészítés

–             jegyzőkönyv

–             döntés

 

A LAKÓKÖZÖSSÉG BEJEGYZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATANYAG

A kitöltött formanyomtatványhoz a bejegyzés jellegétől függően (lakóközösség lajstromba vétele, a lakóközösség/[hivatásos] gondnok adata, okmánya megváltozásának, törlésének bejegyzése) csatolni kell a megfelelő iratanyagot.

 

01           Gondnokkal rendelkező lakóközösség esetén (ha a bejelentést a választott gondnok teszi):

1)            a gondnokválasztó lakóközösségi gyűlésen fölvett jegyzőkönyv;

2)            a bejegyzéshez előírt közigazgatási illeték megfizetésének igazolása.

Ha a lakóközösség a maga belső viszonyait, jogait és kötelezettségeit az elkülönülő épületrészek tulajdonosainak kölcsönös viszonyairól szóló „tulajdonosi szabályok”-kal rendezte, úgy a bejegyzési bejelentéshez ezt az okiratot is csatolni kell, hogy az megjelenhessen a lakóközösségek lajstromában.

 

02           Gondnokkal rendelkező lakóközösség esetén (ha a bejelentést más meghatalmazott teszi):

1)            a gondnokválasztó lakóközösségi gyűlésen fölvett jegyzőkönyv, valamint a lakóközösség lajstromba vétetésére más személynek adott meghatalmazás;

2)            a bejegyzéshez előírt közigazgatási illeték megfizetésének igazolása.

Ha a lakóközösség a maga belső viszonyait, jogait és kötelezettségeit az elkülönülő épületrészek tulajdonosainak kölcsönös viszonyairól szóló „tulajdonosi szabályok”-kal rendezte, úgy a bejegyzési bejelentéshez ezt az okiratot is csatolni kell, hogy az megjelenhessen a lakóközösségek lajstromában.

 

03           Hivatásos gondnokkal rendelkező lakóközösség esetén:

1)            az ügyeket hivatásos gondnokra bízó lakóközösségi gyűlésen fölvett jegyzőkönyv;

2)            ha a lakóközösség az ügyeket hivatásos gondnokra bízta: a hivatásos gondnoksággal való megbízásról a lakóközösség és a hivatásos gondnokság szervezője között kötött szerződés;

3)            a bejegyzéshez előírt közigazgatási illeték megfizetésének igazolása.

Ha a lakóközösség a maga belső viszonyait, jogait és kötelezettségeit az elkülönülő épületrészek tulajdonosainak kölcsönös viszonyairól szóló „tulajdonosi szabályok”-kal rendezte, úgy a bejegyzési bejelentéshez ezt az okiratot is csatolni kell, hogy az megjelenhessen a lakóközösségek lajstromában.

 

04           Kényszerigazgatási eljárásban kinevezett hivatásos gondnokkal rendelkező lakóközösség esetén (amikor a bejelentést a kinevezett hivatásos gondnok teszi):

1)            az illetékes helyi önkormányzati szervnek a kényszerigazgatási hivatásos gondnok kinevezéséről hozott határozata;

2)            a bejegyzéshez előírt közigazgatási illeték megfizetésének igazolása.

 

05           A lakóközösség adata vagy okmánya megváltozásának bejegyzése esetén:

1)            ha a lakóközösség a korábban lajstromba vett lakóközösségtől (épület, lépcsőház, több lépcsőház lakóközössége stb.) eltérő módon alakul: az új lakóközösséget alakító gyűlésen fölvett jegyzőkönyv (az előző lakóközösség megszüntetéséről készült följegyzéssel);

2)            az elkülönülő épületrészek tulajdonosainak kölcsönös viszonyait rendező szabályok okiratát, ha a lakóközösség módosította ezt az okiratot, vagy pedig a belső viszonyait, jogait és kötelezettségeit az adott okirattal a törvénynek megfelelően szabályozta újra;

3)            a lakóközösség címadatainak (utcanév és házszám) megváltozása esetén: illetékes szerv címváltoztató határozata;

4)            a közigazgatási illeték megfizetésének igazolása.

 

06           A lakóközösség adata vagy okmánya törlésének bejegyzése esetén csatolni kell a törlés igazolását:

1)            ha a lakóközösség a belső viszonyait, jogait és kötelezettségeit ezentúl nem az adott okirattal fogja szabályozni: az elkülönülő épületrészek tulajdonosainak kölcsönös viszonyait rendező szabályok lajstromba vett okiratát megsemmisítő lakóközösségi gyűlés jegyzőkönyve;

2)            az épület lebontása esetén: az illetékes hatóság bontást elrendelő határozata;

3)            a közigazgatási illeték megfizetésének igazolása.

 

07           A lakóközösséggel és épülettel kapcsolatos adat lajstromba vételének, megváltozásának vagy törlésének nyilvántartásba vétele esetén – ha ezeket az adatokat nem elektronikus formában veszik át a Köztársasági Földmérő Intézet vezette lajstromból és/vagy egyéb hivatalos lajstromból vagy nyilvántartásból – csatolandó:

1)            az adóalanynak kiosztott adószám (PIB) és a jegyzékbe vétel igazolása;

2)            a lakóközösség számára történt bankszámlanyitás igazolása vagy az erről kötött szerződés.