Az ingatlanadó első részlete

2024.02.05.
   
Értesítjük Magyarkanizsa község polgárait, hogy a 2024-аs évre vonatkozó vagyonadó első részletének befizetési határideje 2024. február 14-én jár le. A befizetés a 2023-as év végén kiküldött...

Betekintés az egységes választói névjegyzékbe

2023.11.09.
   
ÉRTESÍTÉS Magyarkanizsa község területén állandó lakcímmel rendelkező polgárok betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó részébe, illetve a törvénnyel előírt módon és eljárással...

Értesítések

2023.04.20.
 
2019 Értesítés a taxis személyszállításról szóló rendeletet előkészítő munka megkezdéséről (.PDF) Értesítés a Magyarkanizsa község területén található utcanevek meghatározásáról szóló rendeletet módosító és kiegészítő...

Az ingatlanadó negyedik részlete

2022.11.02.
   
Tájékoztatjuk Magyarkanizsa község polgárait, hogy a 2022-es évi ingatlanadó 4. (negyedik) részletének befizetési határideje 2022. november 15-én jár le. A befizetésnek az ingatlanadóról szóló végzés...

Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2022.05.05.
   
A tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009 – kiigazítás, 64/2010 – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság,...