ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave

Издавање употребне дозволе

URB 8.0
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Delatnost
Građevinarstvo i urbanizam
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 024 875 166 lokal 204,
E pošta: csillag@kanjiza.rs, muhi@kanjiza.rs, viva@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka
Svrha postupka je dobijanje upotrebne dozvole predmetnog objekta, nakon tehničkog pregleda
Pravni osnov administratvnog postupka
Zakon o planiranju i izgradnji
Obaveštenje
Zaposleni je dužan da odmah po prijemu predmeta u organizacionu jednicu pregleda predmet i stranku obavesti o eventualnim nedostacima, potrebi za dopunom i roku u kome bi dopunu trebalo izvršit. Po pravilu, dopušta se jedna dopuna podneska.