Pályázati felhívások mezőgazdasági tevékenységek támogatására

2022.05.20.
  

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap a 2022. évi programja alapján több nyilvános felhívást tesz közzé a községi bejegyzett gazdák és a mezőgazdasági középiskola tevékenységeinek támogatására.

A pályázati felhívások a 2022. évi magyarkanizsai községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika véghezvitelének támogatási programjával összhangban íródnak ki, amelyet a Magyarkanizsai Község Tanácsa hozott meg a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium előzetes jóváhagyásával:

 

1. SZARVASMARHÁK MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉSÉSÉNEK ANYAGI TÁMOGATÁSA

Feltétel: regisztrált mezőgazdasági gazdaság.

A támogatás mértéke: a szaporítóanyag és szemezés költségének 100%-a. Minimálisan igényelhető összeg 2.000,00 dinár, illetve legföljebb 16.000,00 dinár ítélhető oda felhasználóként. Egy anyaállat után legfeljebb kétszer lehet igényelni a kifizetett költségeket.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.

Nyílt fölhívás

Jelentkezési lap

 

2. MINŐSÉGI TENYÉSZÁLLATOK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Feltétel: tej és - húshasznú szarvasmarha, juh, kecske vagy sertés tenyésztésével foglalkozó bejegyzett gazdaságok.

A támogatás mértéke: 60%-a a jószág beszerzési árának (áfával vagy anélkül), hasas üszőnkként 100.000,00 dinár és legfeljebb 2 egyed, minőségi apaállatonként (bikánkként) 100.000,00 dinár és legfeljebb 2 egyed, süldőkként 40.000,00 dinár és legfeljebb 5 egyed, minőségi apaállatonként (kanonként) 40.000,00 dinár és legfeljebb 2 egyed illetve 30.000,00 dinár tenyész-kosonként, valamint tenyész-bakonként és legfeljebb 3 egyed, mégpedig 50 juhot vagy kecskét számláló állomány tulajdonosa legfeljebb 1 tenyészkosra illetve bakra, 51 és 150 juhot vagy kecskét számláló állomány esetén 2 tenyészkosra vagy bakra, 150 feletti juhot vagy kecskét számláló állomány esetén legfeljebb 3 tenyészkosra vagy bakra kaphat támogatást, illetve minőségi anyajuhonként vagy anyakecskénként 30.000,00 dinár és legfeljebb 10 egyed.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.

Nyílt fölhívás

Jelentkezési lap

Nyilatkozat

Аdásvételi szerződések tenyészállat megvásárlására [ bakok ], [ birkák ], [ kecskék ], [ kosok ], [ süldők ], [ tenyészkan ], [ hasas üszők ]

 

3. ÖNTÖZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPEK, ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK   BEFEKTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA, KÚTFÚRÁS KIVÉTELÉVEL

Feltétel: gyümölcs, szőlő, zöldség, illetve gomba és virág, gabonafélék, ipari-, gyógy- és fűszernövények stb. termesztésével foglalkozó, bejegyzett gazdaságok.

A támogatás mértéke: Támogatás intenzitása 60%, a minimálisan igényelhető összeg 40.000,00 dinár, míg a maximális 400.000,00 dinár, pályázónkként.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.

Nyílt fölhívás

Jelentkezési lap

Nyilatkozat

 

4. A BIOTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA

Feltétel: organikus termesztéssel regisztrált gazdaságok.

A támogatás mértéke: az organikus termesztésről szóló tanúsítvány (tanúsításra és ellenőrzésre kiterjedő) költségeinek támogatására jogosult 100%-ban, de jelentkezőnkként legkevesebb 15.000,00 dinár, legfeljebb 200.000,00 dinár értékben.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.

Nyílt fölhívás

Jelentkezési lap

Nyilatkozat

 

5. ELHULLOTT JÓSZÁG ELSZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

Feltétel: a tetemek elszállítási költségének kifizetéséről szóló igazolás 2021.11.16.-tól és 2022.11.15.-ig időszakban a szolgáltató részéről kiállított számlák alapján minden községi bejegyzett állattenyésztő.

A támogatás mértéke: az elhullott állattetemek elszállítási költségeinek 100%-os visszatérítése. A költségtérítés igénylőnkként összesen egy évben legkevesebb 7.000,00 dinár és legfeljebb 40.000,00 dinár lehet. Ugyanaz a kérelmező a támogatásra 2022 év folyamán többször is nyújthat be kérelmet.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.

Nyílt fölhívás

Jelentkezési lap

 

6. MÉHÉSZETEKBEN HASZNÁLT GYÓGYSZEREK TÁMOGATÁSA

Feltétel: méhészettel regisztrált gazdaság.

A támogatás mértéke: a méhészetekben használt gyógyszerek beszerzésének költségtérítésére 100%-ban, de jelentkezőnkként legkevesebb 2.000,00 dinár, legfeljebb 15.000,00 dinár értékben.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.

Nyílt fölhívás

Jelentkezési lap

Nyilatkozat

 

Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap

eszközeit odaítélő bizottság