A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület IV. ülése

2020.11.19.
  

2020. november 26-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja IV. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

Napirend:

A 3. képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

1.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítéséről (SARNYAI CSABA) (10. old.)
2.    Rendeletjavaslat a községi utakról és utcákról (12. old.)
3.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsai helyi önkormányzati tisztségviselők etikai kódexének elfogadásáról (32. old.)
4.    A Községi Közigazgatási Hivatal közhivatalnokainak és közalkalmazottainak magatartási kódexjavaslata (37. old.)
5.    Rendeletjavaslat a Horgos kat. község 8365 sz. tulajdoni lapjában vezetett 1532/2 hr. számú ingatlan 6. sz.  különálló része Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről (45. old.)
6.    Rendeletjavaslat a Horgos kat. község 8365 sz. tulajdoni lapjában vezetett 1532/2 hr. számú ingatlan 7. sz.  különálló része Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről (50. old.)
7.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről (52. old.)
8.    Határozati javaslat horgosi kataszteri község 8510 számú tulajdoni lapjában vezetett 16790/3 hr. sz. ingatlan kisajátításáért fizetendő kárpótlás összegére és formájára vonatkozó ajánlat elfogadásáról (68. old.)
9.    Rendeletjavaslat a belgrádi FULL PROTEKT KFT. törzstőkéje tulajdonrészesedésének térítés nélküli elfogadásáról (76. old.)
10.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi vagyonadókulcsokról (92. old.)
11.    Rendeletjavaslat a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2021. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról (96. old.)
12.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (99. old.)
13.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény alapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (101. old.)
14.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (107. old.)
15.    Határozati javaslat a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2020. január–szeptemberi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról (111. old.)        
16.    Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. évi üzletviteli programja I. módosításának jóváhagyásáról (150. old.)
17.    Határozati javaslat a horgosi  POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. Gazdasági Társaság részéről a Magyarkanizsa község területén levő önkormányzati, osztályba nem sorolt utakon a 2020/2021. évi idényben végzett téli karbantartás szolgáltatási díjáról szóló döntés jóváhagyásáról (160. old.)
18.    Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2020. január 1-jétől 2020. szeptember 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról (166. old.)
19.    Határozati javaslat а horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszéke tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről (177. old.)
20.    Határozati javaslat а magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéke tagjainak  fölmentéséről és kinevezéséről (182. old.)
21.    Határozati javaslat аz oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszéke tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről (187. old.)
22.    Határozati javaslat а magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont iskolaszéke tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről (193. old.)
23.    Határozati javaslat а Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéke tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről (198. old.)
24.    Határozati javaslat а Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága tagjainak  fölmentéséről és kinevezéséről (203. old.)
25.    Határozati javaslat a helyi közösségi önkormányzati bizottság fölmentéséről (209. old.)
26.    Határozati javaslat a helyi közösségi önkormányzati tanács kinevezéséről (210. old.)
27.    Képviselői kérdésekJavaslat a IV. magyarkanizsai községi képviselő-testületi ülés napirendjének bővítésére