A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület III. ülése

2020.10.08.
  

2020. október 15-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja III. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

Napirend:

    – A 2.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)
1.    A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítése (SARNYAI CSABA) (17. old.)
2.    Rendeletjavaslat a könnyűszerkezetes garázsok ideiglenes felállításának céljából való nem beépített építési telek használatba adásáról (19. old.)
3.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község területén történő hirdetésről (29. old.)
4.    Rendeletjavaslat vezet az oromi turisztikai, sport- és rekreációs központ részletes rendezési tervének meghozataláról (42. old.)
5.    Rendeletjavaslat írásbeli ajánlatok begyűjtésére irányuló eljárás lebonyolítását célzó nyílt hirdetmény közzétételével való Magyarkanizsa község köztulajdonából ingatlan elidegeníté-sét szolgáló eljárás megindításáról (46. old.)
6.    Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község 2020. évi nyilvános elismeréseinek adományozásá-ról (53. old.)
7.    Rendeletjavaslat a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosí-tásáról és kiegészítéséről (58. old.)
8.    Határozati javaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2019/2020. tanévi munkájáról szóló éves jelentés jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
9.    Határozati javaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2020/2021. tanévre szóló éves munkatervének jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
10.    Határozati javaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2019/20. működési évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
11.    Határozati javaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2020/21. működési évre szóló éves munkatervének jóváhagyásáról (MELLÉKLET)
12.    Határozati javaslat a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2020/21. működési évre szóló nevelőcsoportjai nagyobb, illetve kisebb gyermeklétszámának megálla-pításáról (MELLÉKLET)

13.    Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2020. évi üzletviteli programja II. módosításának jóváhagyásáról (93. old.)
14.    Határozati javaslat a 2020–2025. évi Magyarkanizsa községi helyi ifjúsági cselekvési terv elfogadásáról (103. old.)
15.    Határozati javaslat Magyarkanizsa községi Helyi szülői tanácsának tagjai és azok helyettese-inek kinevezéséről a 2020/2021. munkaévre vonatkozóan (137. old.)
16.    Határozati javaslat a magyarkanizsai községi egészségügyi tanács elnökhelyettesének föl-mentéséről és kinevezéséről (146. old.)
17.    Határozati javaslat a rendkívüli helyzetek községi törzskara egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (148. old.)
18.    Képviselői kérdések

Javaslat a III. magyarkanizsai községi képviselő-testületi ülés napirendjének bővítésére