A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXIII. ülése

2023.05.11.


2023. május 18-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXIII. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D:

    – A 22.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 1. Javaslat Magyarkanizsa község középtávú 2023-2025 időszakra vonatkozó tervéről (9. old. + CD)
 2. Rendeletjavaslat a nemi egyenjogúsági tanács megalakításának, feladatainak és működésének módjáról (10. old.)
 3. Rendeletjavaslat Мagyarkanizsa település általános szabályozási terve módosításainak és ki-egészítéseinek kidolgozásáról (14. old.)
 4. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község területén levő közvilágítás egy  részének cseréje, ész-szerűsítése és karbantartása érdekében energiatakarékossági intézkedések alkalmazásával köz- és magánszféra partnerségi projektum javaslatának jóváhagyásáról (22. old.)
 5. Rendeletjavaslat a felszámolás alatt álló Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvál-lalat 2022. 1. 1. és 2022. 12. 31.  közötti időszakra vonatkozó éves felszámolási jelentésének elfogadásáról (26. old.)
 6. Rendeletjavaslat Horgos kataszteri község 8354. számú tulajdoni lapján fölvett, 970/1 hr. sz. ingatlannak Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésére irányulónyílt árverési eljárás megindításáról (36. old.)
 7. Rendeletjavaslat emléktáblának  Magyarkanizsa Helyi Közösség épületén való elhelyezéséről (39. old.)
 8. Rendeletjavaslat az ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés és -tisztítás kommunális tevékenysége Magyarkanizsa község területén való ellátásának módjáról szóló rendelet mó-dosításáról és kiegészítéséről (43. old.)
 9. Rendeletjavaslat a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosítá-sáról és kiegészítéséről (46. old.)
 10. Magyarkanizsa községben található mezőgazdasági terület védelmének, rendezésének és használatának 2023. évi programjavaslata (85. old. + CD)
 11. A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület elidegenítésének 2023. évi programja kiegészítésének javaslata (89. old.)
 12. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023. évi üzletviteli programja 1. módosításának jóváhagyásáról (91. old.)
 13. Határozatjavaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programja 1. módosításának jóváhagyásáról (96. old.)
 14. Határozatjavaslat a magyarkanizsai „Cnesa“ Oktatási és Művelődési Intézmény díjjegyzéké-nek  jóváhagyásáról (113. old.)
 15. Képviselői kérdések