Fogadónapok

Az önkormányzati fogadónapok rendszere lehetővé teszi Magyarkanizsa község polgárai számára, hogy személyesen találkozzanak az önkormányzati vezetőkkel és hozzájárul ahhoz, hogy nyitott, informális kommunikációs csatorna jöjjön létre a helyi önkormányzat és a polgárok között. Magyarkanizsa község vezetése a fogadónapok rendszerével nyitottságot mutat a polgárok minden problémájára, növeli az átláthatóságot, szorgalmazza a polgárok felelősségvállalását és részvételét a helyi önkormányzati döntéshozatalban, valamint hozzájárul a polgárok helyi önkormányzatokba vetett bizalmának megerősítéséhez. A polgárok személyes fogadása az alábbi rendszer szerint történik:
- a polgármesteri hivatalban (Fejsztámer Róbert, polgármester) - minden hónap negyedik keddjén
- az alpolgármesternél (Nebojša Rakić) - minden hónap harmadik keddjén
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete elnökénél (Lackó Róbert) - minden hónap harmadik keddjén
A polgárok a közigazgatási hivatal 26. számú irodájában személyesen jelentkezhetnek – a folyó hónap első öt munkanapján 13.00 és 15.00 óra között. A személyes adatok nyilvántartásba vétele után rögzítésre kerül az a téma is, amellyel kapcsolatban a fogadást kérik. A fogadás dátumát és időpontját a bejelentkezéskor kapják meg a polgárok.