Magyarkanizsai Községi Tanács

Vass Zoltán
Tanácstag, mezőgazdaság szakterület
Vass Zoltán 1977-ben született. Születésétől fogva Horgoson él. Családja felmenőinek többsége az 1800-as években költözött Horgosra. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, a középiskolát Szabadkán, mint elektrotechnikus. 12évet dolgozott a magyarkanizsai Keramika csempegyárban, előbb mint karbantartó, később, mint a villamossági karbantartás munkavezetője. 2009-ben iratkozott a Szegedi Tudományegyetem történelem szakára. Alapszakos diplomáját 2013-ban szerezte meg, történész és technika szakon. Szakdolgozatát a szerbek XVII. század végi nagy betelepüléséről készítette. 2014-2017 között elvégezte a történelem mesterképzést, kutatómunkájában dr. Hunyadi-Vas Gergely szegedi országgyűlési képviselő munkásságát dolgozta fel. Ezt kiegészítve 2018-2020 között elvégezte a történelemtanár képzést. 1994 óta cserkész. A kétezres évek eleje óta tagja a Horgosi Termelők Klubjának. 2005-ben Mórahalmon az önkormányzat és a HBF Hungaricum által szervezett pályázatíró tanfolyam hallgatója. Szülei hagyományát folytatva gyümölcs és szőlőtermesztéssel is foglalkozik. 2009-ben Palicson, a Kecskeméti Főiskola által szervezett szőlész-borász tanfolyamon gyarapította tudását. Alapító tagja a horgosi Juvenior Polgárok Egyesületének, és a Szent Orbán Borlovagrendnek. 2004 óta Horgoson a kommunális és környezetvédelmi, 2016-tól a Magyarkanizsai Önkormányzat közterületi és utcanév bizottságának bizottság tagja. Nős, két gyermek édesapja. Szülei mindig is foglalkoztak mezőgazdasággal, ezzel szinte beleszületett a gazdálkodásba. Nagykorúvá válása óta hol fő, hol kiegészítő foglalkozásként folyamatosan foglalkozik mezőgazdasággal. 2018-tól a magyarkanizsai Községi Tanács tagja volt ifjúsági és sport ügyekkel megbízva.
Bagány Ágnes
Tanácstag, közoktatás és ifjúságpolitika szakterület
Bagány Ágnes 1983-ban született, az általános iskolát Magyarkanizsán, a középiskolát Zentán végezte közgazdasági szakon. 2009 és 2019 között a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar asszisztense. Diplomáját ugyanitt szerezte, okleveles tanító mesterszakon, majd 2011-től a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola oktatásszociológia szakos hallgatója. Kutatási témája: inkluzív pedagógia. Főbb kutatási területei: a vajdasági magyar tanulási zavarokkal küzdő kisiskolások felzárkóztatásának és tehetségazonosításának kérdései. Doktori tanulmányai alatt minisztériumi ösztöndíjas. 2017-ben Elnyerte a Collegium Talentum ösztöndíját. 2017-től a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézet logopédia és tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus hallgatója. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja.
Gulyás Oldal Anita
Tanácstag, művelődés és civil szervezetek szakterület
Gulyás Oldal Anita 1980-ban született Szabadkán. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Horgoson végezte. Középiskolai végzettségét, mint mezőgazdasági technikus a magyarkanizsai Műszaki Középiskolában szerezte meg 1999-ben. Ezt követően a szabadkai Tanítóképző Karon folytatta tanulmányait, melyet 2004-ben fejezett mint osztánytanító tanár (mesteri fokozat). 2007-ben gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 2019-ben másoddiplomát szerezett mint fejlesztő pedagógus, a szabadkai VM4K és a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola közös szervezésében megtartott képzésen. Mindemelett aktív szerepet vállalt a horgosi művelődési egyesület életében közel 20 éven keresztül. Alapító tagja az Iringó környezetvédelmi civil szervezetnek. 2004 és 2018 közötti időszakban osztálytanítóként dolgozott a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolában. 2018-2020 pedig, ugyanezen intézményben, igazgatóhelyettesi pozíciót töltött be. Tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek és 2019 óta a községi VMSZ Női Fórumának elnöke. Házasságban él, két gyermek édesanyja.
Bicskei Ibolya
Tanácstag, szociális és egészségvédelem szakterület
Bicskei Ibolya 1964-ben született, Oromhegyesen fejezte be az általános iskolát. A 9.-10. osztályt Magyarkanizsán fejezte be, majd a szabadkai Pedagógiai Akadémián szerzett diplomát. Újvidéken befejezte az óvónőképző főiskolát. Rövid ideig könyvelőként dolgozott a magyarkanizsai Iparos Egyesületben. 1990 óta dolgozik óvónőként. Az adorjáni Szőke Tisza ME vezetőségi tagja, az adorjáni Önkéntes Tűzoltó egyesület titkára, a Vöröskereszt vezetőségi tagja, valamint a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke. Adorjánon él férjével, három gyermeke és három unokája van.
Zoran Tomin
Tanácstag, környezetvédelem szakterület
Zoran Tomin 1973-ban született. Végzettsége közgazdasági technikus. 1987. és 1999. között kereskedőként, beszerzőként, de elsősorban üzletkötőként dolgozott a családi kereskedelmi-termelő vállalkozásban. 1999-től a „Si & Si group“ (a Sinalco termék-márka gyártója) menedzsere és marketing-tanácsadója Magyarkanizsa község területén és a környékben, majd bérbeadással foglalkozott. 2009-től 2016. szeptemberéig az osztrák Brantner – otpadna privreda Kft. magyarkanizsai részlegének vezetője, mint általánosügyi előadó. 2016-tól négyéves mandátumban idegenforgalommal megbízott polgármesteri tanácsnok volt. A Szerb Haladó Párt tagja.
Marko Ždero
Tanácstag, kommunális tevékenységek és közművek szakterület
Marko Ždero 1986-ban született. Az általános iskolát Magyarkanizsán, a középiskolát pedig Zentán fejezte be, majd beiratkozott a Novi Pazar-i Nemzetközi Egyetemre. 2010. és 2011. között a Telus gazdasági társaságnál állt alkalmazásban, 2011-tól a G45 Secure Solutions gazdasági társaságban dolgozott, ahol a Potisje-Kanjiža Rt. biztonsági szolgálatának vezetője munkakört töltötte be. 2016. óta a magyarkanizsai Községi Tanács tagja kommunális tevékenységek és közművek szakterületen. A Szerb Haladó Párt tagja.
Dobó Ella
Tanácstag, idegenforgalom és tájékoztatás szakterület
Dobó Ella 1982-ben született, végzettsége mester közgazdász. Az általános iskolát Magyarkanizsán, a középiskolát Zentán végezte, felsőfokú diplomáit pedig a kamanci Educons Egyetem Üzleti-szolgáltató Karán, majd Ügyviteli Gazdaságtan Karán szerezte. 2012 óta dolgozik a közszférában, évekig a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség gyermek- és ifjúsági sport szakmunkatársa volt. Férjével Magyarkanizsán él. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja.