A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XX. ülése

2022.12.23.


2022. december 29-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XX. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

N A P I R E N D:

A 19.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 1. Rendeletjavaslat Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületi tag mandátuma megszűnésének megállapításáról (KRAVIĆ MILOŠ) (8. old.)
 2. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község 2023. évi költségvetéséről (10. old.)
 3. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal és a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2023. évi szakembertervének javaslata (53. old.)
 4. Rendeletjavaslat a 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának könyvvizsgálatára külső könyvvizsgáló bevonásáról (58. old.)
 5. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa és Martonos  kataszteri községben Solar-pro naperőmű építésére vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozásáról (60. old.)
 6. Rendeletjavaslat a köz és magánszféra partnerségi projektum javaslatának jóváhagyására és elfogadására a zoohigiéniai kommunális tevékenységeknek – fertőtlenítés, rovartalanítás és rágcsálóirtás – Magyarkanizsa község közterületein való végzése céljából (67. old.)
 7. Rendeletjavaslat a horgos kat. községbeli 1340. sz. ingatlanlapon fölvett ingatlannak Magyarkanizsa község részére való használatba adásáról hozandó döntésre a Szerb Köztársaság Kormányának teendő indítványról (69. old.)
 8. Rendeletjavaslat a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról (71. old.)
 9. Rendeletjavaslat a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról (74. old.)
 10. A Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület 2023. évi rendezésének programjavaslata (76. old.)
 11. A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület elidegenítésének 2023. évi programjavaslata (86. old.)
 12. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat zöld közterületek rendezéséről, fenntartásáról és védelméről szóló 2023. évi programjának jóváhagyásáról (89. old.)
 13. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022–2026. évi középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terve 1. módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról (100. old.)
 14. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023. évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról (107. old.)
 15. Határozatjavaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2023. évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról (183. old.)
 16. Határozatjavaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG kollektív szerződése 1. sz. függelékének jóváhagyásáról (236. old.)
 17. Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2022. január 1-jétől 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról és azok jóváhagyásáról szóló végzés (245. old.)
 18. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának fölmentéséről (256. old.)
 19. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának kinevezéséről (257. old.)
 20. Határozatjavaslat a költségvetési és pénzügyi tanács elnökének fölmentéséről és kinevezésé-ről (262. old.)
 21. Képviselői kérdések