Покрајинска подршка за изградњу бициклистичке стазе у Хоргошу

30.07.2014.