Обновљена је сала гледалишта у Дому уметности

17.12.2020.