Боља чесмовача из нових цеви

12.05.2017.


Фото: Карољ Пушкаш грађевински инжињер