Бесповратна средства за индуструјски парк у Хоргошу и за Дом културе у Малим Пијацама

24.02.2017.