Скупштина општине је одржала своју 15. седницу

31.03.2014.