ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave
Урбанистички пројекат
URB 3.0
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Manja organizaciona jedinica
Delatnost
Građevinarstvo urbanizam
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 024-875-166 lokal 204
E pošta: /viva@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka
Potvrđivanje urbanističkog projekta
Pravni osnov administratvnog postupka
Zakon o planiranju i izgradnji
Obaveštenje
Zaposleni je dužan da odmah po prijemu predmeta u organizacionu jednicu pregleda predmet i stranku obavest o eventualnim nedostacima, potrebi za dopunom i roku u kome bi dopunu trebalo izvršit. Po pravilu, dopušta se jedna dopuna podneska.