ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave
Конверзија права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у право својине уз накнаду - основна варијанта
IMO 11.0
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za opšte poslove
Manja organizaciona jedinica
Odeljenje za opšte poslove
Delatnost
Imovinsko pravo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 024-875-166 lokal 208
E pošta: /eszter@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka
Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu
Pravni osnov administratvnog postupka
Zakon o planiranju i izgradnji
Obaveštenje
Zaposleni je dužan da odmah po prijemu predmeta u organizacionu jednicu pregleda predmet i stranku obavesti o eventualnim nedostacima, potrebi za dopunom i roku u kome bi dopunu trebalo izvršit. Po pravilu, dopušta se jedna dopuna podneska.