A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXIII. ülése

2015.01.30.
 

Meghívó
Napirend:

A XXII. képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása

1. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag megbízatásának megszűnésének megállapításáról (Konc Márta)
2. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag megbízatásának megerősítéséről (Bontovics István)
3. Rendeletjavaslat a testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
4. A Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi munkaprogramja
5. A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2015. évi munkaprogramja
6. A Magyarkanizsai Vöröskereszt 2015. évi munkaprogramja
7. A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2015. évi munkaprogramja
8. A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2015. évi munkaprogramja
9. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat kollektív szerződésének jóváhagyásáról
10. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kollektív szerződéséhez csatolt I. sz. függelék jóváhagyásáról
11. Határozati javaslat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ igazgatóbizottsága elnökének fölmentéséről és kinevezéséről
12. Képviselői kérdések

A XXIII. képviselő-testület ülés jegyzőkönyve