A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXI. ülése

2023.02.14.
 

2023. február 23-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXI. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D:

A 20.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 1. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának megerősítéséről (Supić Ivana) (9. old.)
 2. Harározatjavaslat Magyarkanizsa község területén a közvilágítás rekonstrukciójára, racional-izálására és karbantartására vonatkozó koncessziós elemek nélküli köz-magán partnerségi projekt végrehajtására irányuló eljárás megindításáról (11. old.)
 3. Harározatjavaslat kategorizálatlan utak meghatározásáról (13. old.)
 4. Rendeletjavaslat a kispiaci 1717. sz. ingatlanlapon fölvett 584/1 és 584/2  helyrajzi számú és a  kispiaci 1899. sz. ingatlanlapon fölvett 581/3 helyrajzi számú ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonába közvetlen egyezséggel való megszerzésére irányuló eljárás megindí-tásáról (29. old.)
 5. Harározatjavaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Fe-lelősségű Társaság 2023. évi üzletviteli programja jóváhagyásáról (33. old.)
 6. Harározatjavaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság költségvetési eszközök igénybevételéhez szükséges 2023. évi különprogramja jóváhagyásáról (149. old.)
 7. Harározatjavaslat a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2023. évi munkaterve jóváhagyásáról (161. old.)
 8. Harározatjavaslat a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2023. évi munkaterve jóváhagyásáról (167. old.)
 9. Harározatjavaslat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2023. évi mun-kaprogramja jóváhagyásáról (177. old.)
 10. Harározatjavaslat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2023. évi munkaprogramja jóváhagyásáról (191. old.)
 11. Harározatjavaslat a Magyarkanizsai Községi Szociális Központ 2023. évi munkaprogramja jóváhagyásáról (201. old.)
 12. Harározatjavaslat a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség 2023. évi munkaprogramja és programtevékenységi terve jóváhagyásáról (213. old.)
 13. Harározatjavaslat a magyarkanizsai Egészségháznak Magyarkanizsa községet érintő egészség-védelem végrehajtására irányuló 2023. évi programja jóváhagyásáról (218. old.)
 14. Harározatjavaslat a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara 2023. évi munkaterve jóváhagyásáról (228. old.)
 15. Harározatjavaslat a 2023. évi magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatási cselekvési terv elfogadásáról (239. old.)
 16. Harározatjavaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéke egy tagjának fölmen-téséről és kinevezéséről (248. old.)
 17. Harározatjavaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási Művelődési Intézmény igazgató-bizottsága egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (252. old.)
 18. Képviselői kérdések