A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XIX. ülése

2022.11.17.
  

2022. november 24-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XIX. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D:

– A 18.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 1. Rendeletjavaslat a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2023. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról (7. old.)
 2. Rendeletjavaslat piaci értéken közvetlen egyezséggel történő a kispiaci kataszteri község 1717 számú tulajdoni lapjában szereplő 584/1 és 584/2 helyrajzi számú és kispiaci kataszteri község 1899 számú tulajdoni lapjában szereplő 581/3 helyrajzi számú ingatlanok Magyarkanizsa község köztulajdonába való elidegenítését szolgáló eljárás megindításáról (12. old.)
 3. Rendeletjavaslat a 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (15. old.)
 4. Határozatjavaslat a magyarkanizsai községi költségvetés a 2022. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (49. old.)
 5. Határozatjavaslat a Magyarkanizsa község területén 2022. január-júniusi időszakban folyó közúti közlekedés biztonságáról szóló jelentés elfogadásának jóváhagyásáról (88. old.)
 6. Magyarkanizsa község 2022-2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi terv javaslata (113. old.)
 7. Határozatjavaslat a kommunális hulladék Magyarkanizsa községben végzett összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kommunális szolgáltatás 2023. évi díjáról szóló döntés jóváhagyásáról (301. old.)
 8. Határozatjavaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság vízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatási díjairól szóló döntés jóváhagyásáról (306. old.)
 9. Határozatjavaslat a Magyarkanizsa község területén levő önkormányzati, osztályba nem sorolt utak 2022/2023. idényben történő téli karbantartásával kapcsolatos szolgáltatás díjáról a Horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság által hozott döntés jóváhagyásáról (311. old.)
 10. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022. évi üzletviteli programja II. módosításának jóváhagyásáról (317. old.)
 11. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gyepmesteri szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (330. old.)
 12. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat piaci szolgáltatási díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (333. old.)
 13. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat temetkezési szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (337. old.)
 14. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gépi szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (341. old.)
 15. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kéményseprői szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (344. old.)
 16. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat szabadtéri medence szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásról (347. old.)
 17. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat  közterület-takarítási díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (350. old.)
 18. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által  Magyarkanizsa község területén végzett zöldterület-karbantartás  díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (353. old.)
 19. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (358. old.)
 20. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat építési és mérnöki szolgáltatásainak díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (363. old.)
 21. Képviselői kérdések