A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület VI. ülése

2021.02.04.
  

2021. február 11-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja VI. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

Napirend:

A 5.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

1. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa kataszteri község 5814 számú tulajdoni lapján fölvett 5140/2 hr. sz ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről (12. old.)

2. Rendeletjavaslat a belgrádi FULL PROTECT KFT. törzstőkéje tulajdonrészesedésének té-rítés nélküli elfogadásáról szóló 2020.11.26-án meghozott 02-385/2020. számú rendelet kiegészítéséről (18. old.)

3. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2021. évi munkaterve jóváhagyásáról (21. old.)

4. Határozati javaslat a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2021. évi munkaterve jóváhagyásáról (27. old.)

5. Határozati javaslat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2021. évi munkaprogramja jóváhagyásáról (37. old.)

6. Határozati javaslat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2021. évi munkaprogramja jóváhagyásáról (51. old.)

7. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség 2021. évi munkaprogramja és programtevékenységi terve jóváhagyásáról (66. old.)

8. Határozati javaslat Magyarkanizsai Egészségház Magyarkanizsa községet érintő egész-ségvédelmének 2021. végrehajtási programja (71. old.)

9. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Szociális Központ 2021. évi munkaprogramja jóvá-hagyásáról (80. old.)

10. Határozati javaslat a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara 2021. évi munkaterve jóváhagyásáról (95. old.)

11. Határozati javaslat az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (101. old.)

12. Határozati javaslat a rendkívüli helyzetek községi törzskara egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (105. old.)

13. Határozati javaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgató-bizottsága egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (107. old.)

14. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága egy tagjá-nak fölmentéséről és kinevezéséről (111. old.)

15. Képviselői kérdések Javaslat a VI. magyarkanizsai községi képviselő-testületi ülés napirendjének bővítésére