Pályázat civilszervezetek részére

2015.01.16.
   
A civilszervezetek költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza és a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben előirányzott tétel alapján a magyarkanizsai polgármester nyílt pályázatot...

Felhívás a művelődési civil szervezetek pályázati elszámolására

2014.12.31.
  
A 2014-es évben Magyarkanizsa község költségvetéséből a művelődési civil szervezetek számára megítélt támogatások elszámolási határideje mielőbb, de legkésőbb 2015. január 31. Az elszámolásokat csak a megadott...

Felhívás civil szervezeteknek

2014.12.31.
 
A 2014-es évben Magyarkanizsa község költségvetéséből a civil szervezetek számára megítélt támogatások elszámolási határideje 2015. január 15. Az elszámolásokat a megadott adatlapon kérjük kitölteni. ...

Felhívás a 2015-ös évi színpadigénylések begyűjtésére

2014.11.06.
 
A kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság felhívást tesz közzé a színpad 2015. évi használata iránti kérelmek begyűjtésére. A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani...

Pályázat Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire

2014.08.06.
  
A magyarkanizsai polgármester kiírja a pályázatot Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. Elismerésre jelölést tenni Magyarkanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek...

Nyilvános felhívás a biztosítási költségek megtérítésére

2014.08.01.
   
A Magyarkanizsa Község Mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának megalapításáról szóló Határozat 9. szakaszának („Hivatalos Lap”, 9/14 sz.) és Magyarkanizsa község 2014. évi Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája...